PDF Imprimare Email
                                                                                                         

Termeni si Conditii

 

Conditii generale de utilizare a site-ului

Damin Serv şi-a deschis site-ul www.daminserv.ro pentru a-şi informa personal toţi clienţii. Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiţionată de respectarea condiţiilor generale de acces şi de utilizare detaliate mai jos („Condiţii generale”), precum şi de respectarea ansamblului de legi aplicabile. Atunci când accesaţi site-ul, când îl parcurgeţi şi îl utilizaţi, dumneavoastră acceptaţi implicit şi necondiţionat Condiţiile Generale, care prevalează asupra oricărei alte înţelegeri pe care aţi putea s-o aveţi cu Damin Serv, cu toţi membrii reţelei sale comerciale sau numai cu unii dintre aceştia. 

Drepturi de marcă

Numele Damin Serv, logo-ul (blazon) Damin Serv sunt mărci înregistrate de către Damin Serv SRL.

Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestor mărci fără a fi obţinut în prealabil autorizaţie de la Damin Serv sau de la titularii respectivi constituie INFRACŢIUNE ce se pedepseşte conform legilor în vigoare.

Informatii despre produse si servicii

Aceste pagini constituie o prezentare generală a gamei de produse şi servicii Damin Serv distribuite în România. Imaginile produselor de pe site sunt propietatea Damin Serv.Damin Serv îşi rezervă dreptul de a modifica/actualiza informaţiile ce figurează în prezentul site pe internet, mai ales pe cele referitoare la caracteristicile tehnice, la modelelor prezentate şi la preţuri, în orice moment, fără preaviz, ţinând cont de trăsătura interactivă a site-ului, fără ca modificările să presupună responsabilitatea Damin Serv, a membrilor reţelei sale sau a angajaţilor săi.

Damin Serv este la dispoziţia dumneavoastră pentru orice informaţie, în special referitoare la tarife, la disponibilitatea modelelor prezentate, precum şi la cele mai recente evoluţii ale acestora.